22 822 00 32

sekretariat@wsc-cr.pl

OFERUJEMY PONIŻSZE KURSY W FORMIE INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ

KORZYŚCI DLA HR

Monitoring zwrotu z inwestycji szkoleniowej i uzasadnienie kosztu szkoleń dla zarządu.

Doradztwo i wsparcie w przydzielaniu budżetów szkoleniowych ułatwiające decyzje personalne i szkoleniowe.

Precyzyjne zdefiniowanie celów nauczania języka w korelacji z opisem stanowiska i celami firmy, a następnie pomiary osiągania tych celów.

Uporządkowanie procesów szkoleniowych w firmie, szczególnie w przypadku posiadania kilku dostawców szkoleń językowych,

Wsparcie w procesach HR: rekrutacyjnych, alokacyjnych, ocenach okresowych.

Wzbogacenie pakietu motywacyjnego dla pracowników.

AUDYTY REKRUTACYJNE I KOMPETENCYJNE

CELE AUDYTU

Audyt kompetencji językowych WSC jest unikalnym, autorskim narzędziem stworzonym dla działów HR w odpowiedzi na ich potrzebę uporządkowania procesów szkoleniowych w firmie, monitorowania kursów językowych oraz kontrolowania poziomu zwrotu z inwestycji szkoleniowej. Audyt jest wszechstronnym, kilkuetapowym testem badającym w obiektywny sposób bieżące kompetencje językowe w firmie oraz mierzącym przyrost wiedzy w zakresie języka obcego pracowników.

Ukazanie obrazu kompetencji językowych w firmie poprzez pogłębioną wielopoziomową diagnozę obecnego poziomu językowego,

Badanie postępu językowego oraz efektywności szkolenia w korelacji z frekwencją, czasem i trybem nauki oraz zainwestowanymi środkami,

Wspomaganie procesów rekrutacyjnych dla działu HR,

Stworzenie konstruktywnych i efektywnych ekonomicznie wytycznych dotyczących planu szkoleń językowych i dalszej nauki Państwa pracowników,

Ocena skuteczności dostawcy szkoleń językowych.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

Podniesienie efektywności wypowiedzi pracownika dzięki doradztwu trenera w zakresie wykorzystywanych strategii komunikacyjnych.

Poznanie swoich mocnych stron , dzięki czemu słuchacze mogą być bardziej pewni siebie i proaktywni również na gruncie zawodowym;

Otrzymanie obiektywnego certyfikatu-raportu opisującego kompetencje językowe w sytuacjach pozalekcyjnych związanych z wykonywaną pracą,

Poznanie metod niwelujących występujące luki kompetencyjne u słuchaczy dzięki doradztwu trenera oraz jego rekomendacjom i sugestiom dotyczącym metod dalszej pracy nad językiem, którym następuje wzrost motywacji do dalszej nauki.

GWARANCJA SUKCESU

Branżowa terminologia

Na zajęciach wykorzystujemy autentyczne materiały branżowe, dzięki czemu kursant ma możliwość kontaktu z językiem faktycznie używanym w danej branży. Uczenie się w takim kontekście jest bardziej efektywne i motywujące dla słuchacza.

Rozwój kompetencji fachowych

Kurs języka specjalistycznego koncentruje się na rozwoju umiejętności językowych wymaganych w konkretnej branży, dzięki czemu nauka jest efektywna i zorientowana na cel.

Wykwalifikowani lektorzy

Nasi lektorzy posiadaja doświadczenie w prowadzeniu kursów w firmach wywodzących się z wielu róznych branż.

ZAPISZ SIĘ

Skontaktuj się z nami celem uzyskania informacji dotyczących cen.

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Szybki kontakt!
+
Wyślij!