22 822 00 32

sekretariat@wsc-cr.pl

OFERUJEMY PONIŻSZE KURSY W FORMIE INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ

KORZYŚCI

KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI

Nabycie i doskonalenie umiejętności językowych z zakresu biznesu, np. prowadzenie negocjacji z zagranicznym kontrahentem, prezentowanie oferty biznesowej, czy też przeprowadzenie rozmowy telefonicznej.

SWOBODNA KOMUNIKACJA

Operowanie terminologią biznesową i poprawne stosowanie konstrukcji gramatycznych. Swobodne nawiązywanie kontaktów z obcojęzycznymi partnerami biznesowymi.

PRACA Z DOKUMENTAMI

Sprawne tworzenie dokumentów biznesowych, np. emaili, raportów, analiz.

JĘZYK BIZNESOWY

OFERTA

Dzięki intensywnemu zaangażowaniu słuchacza w porozumiewanie się w sytuacjach biznesowych, skutecznie wykorzystuje on nabyte umiejętności w swojej pracy.

Oferujemy zajęcia grupowe dla pracowników firm i instytucji.

Prowadzimy szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania, od A1 do C2.

Częstotliwość i godziny zajęć dostosowane są do potrzeb firmy.

Oferujemy różne formy nauki – kursy semestralne, intensywne, e-learning, a także blended-learning.

NAUKA JĘZYKA

Nasze kursy dla firm i instytucji to unikalne i kompleksowe rozwiązania szkoleniowe, gwarantujące szybki zwrot z inwestycji. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu i dostosowaniu do oczekiwań i potrzeb szerokiej gamy klientów, nasze programy są „szyte na miarę”, dzięki czemu efektywnie prowadzą do rozwoju umiejętności komunikacyjnych i znacznie zwiększają swobodę i pewność w porozumiewaniu się w języku obcym.

Z nami przełamiesz bariery komunikacyjne już na początku nauki. Rozwiniesz umiejętności swobodnego porozumiewania się w różnorodnych sytuacjach. Będziesz poprawnie się wypowiadał, dzięki systematycznemu używaniu w praktyce struktur gramatycznych oraz słownictwa. Zrealizujesz plany osobiste i zawodowe, dzięki podniesieniu umiejętności językowych. Zainwestuj w swoją karierę i podnieś efektywność pracy!

CYKL SZKOLENIOWY

DIAGNOZA KOMPETENCYJNA

NAUCZANIE

KONTROLA PRZYROSTU WIEDZY

Etap 1

Test pisemny oraz ustny

Konsultacja z metodykiem

Diagnoza stylu uczenia się

Etap 2

Warsztaty językowe, ciekawe eventy

Komunikacja – 60% mówienia na lekcjach

Mierzalne cele i ich realizacja

Korzystanie z pomocy audio-wizualnych

Przyjazna atmosfera

Etap 3

Regularne raporty i opinia lektora

Mini testy

Testy śródsemestralne (pisemne i ustne)

Testy końcowe (pisemne i ustne)

Certyfikaty ukończenia kursu

GWARANCJA SUKCESU

Multimedia i materiały autentyczne

Zajęcia mają urozmaiconą formę, bazują nie tylko na podręcznikach, ale wykorzystują również materiały multimedialne, takie jak aplikacje do nauki języków, a także źródła autentyczne.

Rozwój językowych kompetencji biznesowych

Podczas zajęć kursant porozumiewa się w sytuacjach charakterystycznych dla danej branży i odzwierciedlających specyfikę jego stanowiska. Dzięki temu szybko i skutecznie rozwija swoje kompetencje, a czas zajęć jest efektywnie wykorzystany.

Pomiar przyrostu wiedzy

Systematycznie monitorujemy przyrost kompetencji kursantów, dzięki czemu słuchacze stale obserwują wzrost własnych umiejętności. Informacja o postępach jest skutecznym bodźcem do dalszej nauki języka.

ZAPISZ SIĘ

Skontaktuj się z nami celem uzyskania informacji dotyczących cen.

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Szybki kontakt!
+
Wyślij!