22 822 00 32

sekretariat@wsc-cr.pl

OFERUJEMY PONIŻSZE KURSY W FORMIE INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ

KORZYŚCI

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

Szybkie przełamanie bariery językowej poprzez intensywne zaangażowanie słuchaczy w komunikację. Skuteczne i poprawne komunikowanie, dzięki wykorzystaniu różnorodnych słów, zwrotów, a także struktur gramatycznych.

WIEDZA PRAKTYCZNA

Efektywne wykorzystanie umiejętności i wiedzy zdobytej podczas kursu w pracy i w życiu codziennym dzięki zastosowaniu ćwiczeń odzwierciedlających sytuacje zawodowe i osobiste.

KONTAKT Z OBCOKRAJOWCAMI

Nabranie pewności i swobody w inicjowaniu i prowadzeniu rozmów w języku obcym. Rozwój kompetencji językowych szczególnie przydatnych na gruncie zawodowym.

JĘZYK OGÓLNY

OFERTA

Grupowe lekcje w zakresie języka ogólnego. Oferujemy szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania, od A1 do C2.

Oferujemy zajęcia grupowe dla pracowników firm i instytucji.

Prowadzimy szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania, od A1 do C2.

Częstotliwość i godziny zajęć dostosowane są do potrzeb firmy.

Oferujemy różne formy nauki – kursy semestralne, intensywne, e-learning, a także blended-learning.

NAUKA JĘZYKA

Nasze kursy dla firm i instytucji to unikalne i kompleksowe rozwiązania szkoleniowe, gwarantujące szybki zwrot z inwestycji. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu i dostosowaniu do oczekiwań i potrzeb szerokiej gamy klientów, nasze programy są „szyte na miarę”, dzięki czemu efektywnie prowadzą do rozwoju umiejętności komunikacyjnych i znacznie zwiększają swobodę i pewność w porozumiewaniu się w języku obcym.

Z nami przełamiesz bariery komunikacyjne już na początku nauki. Rozwiniesz umiejętności swobodnego porozumiewania się w różnorodnych sytuacjach. Będziesz poprawnie się wypowiadał, dzięki systematycznemu używaniu w praktyce struktur gramatycznych oraz słownictwa. Zrealizujesz plany osobiste i zawodowe, dzięki podniesieniu umiejętności językowych. Zainwestuj w swoją karierę i podnieś efektywność pracy!

CYKL SZKOLENIOWY

DIAGNOZA KOMPETENCYJNA

NAUCZANIE

KONTROLA PRZYROSTU WIEDZY

Etap 1

Test pisemny oraz ustny

Konsultacja z metodykiem

Diagnoza stylu uczenia się

Etap 2

Warsztaty językowe, ciekawe eventy

Komunikacja – 60% mówienia na lekcjach

Mierzalne cele i ich realizacja

Korzystanie z pomocy audio-wizualnych

Przyjazna atmosfera

Etap 3

Regularne raporty i opinia lektora

Mini testy

Testy śródsemestralne (pisemne i ustne)

Testy końcowe (pisemne i ustne)

Certyfikaty ukończenia kursu

GWARANCJA SUKCESU

DOSKONALENIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na rozwój tych umiejętności językowych, które są niezbędne kursantowi w codziennej pracy.

MIERZALNE CELE I SZYBKIE ICH OSIĄGANIE

Na początku każdego kursu, jak i każdej lekcji, lektor określa cele, trzyma rękę na pulsie podczas ich realizacji, a na końcu zajęć podsumowuje je, wskazując obszary, które zostały udoskonalone, jak i te wymagające dalszej pracy.

MOTYWOWANIE

Do nauki motywujemy poprzez stwarzanie przyjaznego klimatu, kadrą nauczycielską i sposobem prowadzenia kursu.

ZAPISZ SIĘ

Skontaktuj się z nami celem uzyskania informacji dotyczących cen.

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Szybki kontakt!
+
Wyślij!